7.6 Aandacht Push & Pull
Aandacht is nodig om tot enige mate van bewustzijn te komen. Er zijn twee wegen waarlangs aandacht kan ontstaan: #1 push en #2 pull; #1 bewust aandacht geven/richten en #2 aandacht trekken.
Op niveau 1 loopt alles vrijwel volledig zonder dat onze aandacht daarbij nodig is. Pas wanneer er iets niet goed loopt wordt onze aandacht getrokken. Pijn is een voorbeeld van aandacht trekken op niveau 1: pijn is in feite een fysieke vorm van angst. Een gevoel van onveiligheid op niveau 2 is ook een voorbeeld van aandacht trekken, en ook een vorm van angst.
graphic
Op elk niveau kan aandacht getrokken worden, en op elk niveau boven die waarop de aandacht getrokken wordt kan een 'hogere' reactie worden bepaald. Zo kan vanuit niveau 3 besloten worden om bijvoorbeeld bepaalde pijnlijke oefeningen te doen om een verwonding op niveau 1 (sneller) te genezen. De 'formule' voor reageren op aandacht trekken is heel simpel: Intuïtief overtroeft Rationeel overtroeft Instinctief overtroeft Reflexmatig.
Zowel niveau 1 als 2 en 3 worden volledig geregeerd door interne of externe 'triggers' die ervoor zorgen dat aandacht wordt gevraagd (pull). Niveau 1 t/m 3 zijn m.b.t. aandacht daarom volledig reactief. Dat komt mede omdat aandacht binnen deze drie niveaus existentieel pas nodig is bij 'gevaar'; dus vanuit angst. Deze negatieve driver is essentieel om te overleven.
Alleen op niveau 4 is er juist een positieve driver en daarmee een push-aandacht mogelijk; aandacht geven en richten (zonder dat daarvoor eerst een trigger nodig is). Het hart zorgt voor de verbinding tussen de bewuste menselijke geest en de lagere aan het lichaam verbonden en daarmee geïdentificeerde niveaus: het ego, de omgeving en het fysieke lichaam. Deze drie zijn het gereedschap voor het uitdrukken van menselijkheid, humaniteit.
Aandacht Push is dus door bewuste intentie getriggerde liefdevolle aandacht geven en richten, en dat kan alleen vanaf niveau 4.
Aandacht Pull is dus door interne of externe actieve of emotionele triggers veroorzaakte aandacht, en dat kan op niveau 1 t/m 3.
De onderlinge samenwerking tussen de 4 niveaus en geïnitieerd vanuit niveau 4 is de natuurlijke toestand van de mens met als gevolg een juiste verhouding en balans tussen gezondheid, veiligheid en spiritualiteit. Tussen angst en liefde; tussen negatief en positief. Het is dit fenomeen waar ook het Oosterse principe van Yin-Yang op berust.