7.1 Niveau 1 Fysiek
graphic
Voor de evolutionisten is dit het alleroudste, en voor creationisten is dit het meest algemene deel van de besturing van wezenlijke zaken, zowel voor dieren als dus ook voor de mens.
De basis voor ons biologische mens-zijn begint absoluut niet pas op het niveau van het brein, en zelfs niet het ruggenmerg. Het wonder van het (over)leven speelt zich al op het niveau van de cellen af, op het niveau van organen, van het lichaam zelf én van de onderkant van het brein. We ontdekken elke dag meer over de ongelooflijke en wonderlijke, ingenieuze manieren waarop ons fysieke leven 'in elkaar zit'. Het delen van cellen is de meest elementaire situatie waarin 'denken' en 'geheugen' samenwerken, naar we nu weten met behulp van bepaalde eiwitten. En het bestaan van stamcellen, en hoe deze geheel afhankelijk van hun individuele context 'ander gedrag' vertonen; andere organen gaan vormen, het zijn allemaal indicatoren dat intelligent gedrag niet alleen maar in of vanuit de hersenen gebeurt, maar in elke cel, en in elk orgaan, en in elk lichaamsdeel. 
Allerlei zaken worden zonder onze aandacht toch prima ‘vanuit geheugen’ geregeld, zoals bijvoorbeeld dat wanneer we gaan rennen onze hartslag en ademhaling zich aanpassen. Maar ook de interne huishouding op het gebied van hormonen gaat 'vanzelf', net als de hele spijsvertering. Het geheel van wat op niveau 1 gebeurt, heet ook wel (fysiologische) homeostase. 
Homeostase: Het 'grote totaalplaatje' (de beperkte, volledige context) waarin alle elementen daarvan in heterogeen, evenwicht en samenhang zijn. 
(moedwillige, gecreëerde) Homeostase: de homeostase zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [homejo'stazə] Verbuigingen:   homeostase|n neiging van een systeem of organisatie om een intern evenwicht te bereiken en dat evenwicht te handhaven ... *
Wikipedia hanteert een prima en korte omschrijving: "Homeostase is het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu constant te houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan. Dit gebeurt door communicatie tussen de weefsels en organen via het zenuwstelsel of door chemische stimulatie. De chemische stimulatie gebeurt via zogeheten transmitters. Transmitters die via het bloed worden vervoerd heten hormonen en transmitters die verschillende delen van het zenuwstelsel met boodschappen verzorgen, worden neurotransmitters genoemd.[bron?] Op deze manier worden onder ander de zuurgraad, het zuurstofgehalte, de suikerspiegel en de osmotische waarde (hoeveelheid opgeloste stoffen) gereguleerd.
SLEUTELWOORDEN (bij volledig model - Hartmensen)
Het leven in een fysiek lichaam. Verbinding met de aarde: aarding, gronden. Liefde voor het leven en levensvreugde. Lijfsbehoud. Wilskracht. Uithoudingsvermogen. Vitaliteit.
BALANS op dit niveau en tussen alle niveaus:
Gevoel van veiligheid. Vertrouwen. Wilskracht. Stabiliteit. Het recht om te bestaan. Aarding. Gezondheid. Levenskracht.
DISBALANS
Trauma. Angst. Stress. Vermoeidheid. Ontevredenheid.
__________________________________________