7.8 Gewoonte of Verslaving
Wanneer iemand elk half uur een sigaret 'moet' opsteken noemen we dat een verslaving. Wanneer een bepaalde trigger tot een bepaald gedrag leidt noemen we dat een gewoonte. In werkelijkheid is er geen verschil tussen 'verslaving' en 'gewoonte'. Je zou kunnen zeggen dat naarmate ons brein ons gedrag steeds meer 'automatiseert' wij steeds meer verslaafd raken aan dat geautomatiseerde gedrag, en daarmee aan ons geheugenbrein. Geheel onterecht wordt dit vaak 'denken' genoemd.
Het is bijna onvoorstelbaar knap hoe het "schrijven van programma's" het mensdier evolutionair heeft gebracht waar het nu staat. Zowel onze reflexmatige lichamelijke processen als onze instincten (sociale- en veiligheidsprocessen) zijn dusdanig vastgelegd in ons lichaam dat ze geheel zonder onze aandacht werken. Die programma's, vanaf het DNA tot en met de instinctieve Amygdalae reacties (vechten, vluchten, bevriezen, flauwvallen en overspronggedrag). Slechts met zeer veel inspanning en moeite kunnen een beperkt aantal van die vastgelegde programma's worden 'overruled' en nog minder veranderd, door het jongste deel van ons brein; het bovenbrein. Dit deel van het brein is overigens dus ook onderhevig aan de hierboven beschreven beperkingen.
Hartmensen kunnen breinprogramma's eenvoudig overrulen of zelfs programma's, inclusief het DNA, veranderen! De kracht die daarvoor nodig is heet 'gedachten' en dan in het bijzonder de bewust(e) door aandacht gestuurde gedachten. Niet te verwarren dus met 'geautomatiseerd denken'.
Gebaseerd op het gedachtengoed van C.G. Jung en zijn opdeling in enerzijds gewaarworden en oordelen, en anderzijds op tijd (verleden/toekomst) en nu (tijdloos/eeuwig) ziet het Hartmens model er zo uit:
graphic