8.6 Overig en Overzicht
In het onderstaand Hartmens™ model staan, naast voorgaande perspectieven, een aantal andere perspectieven verwerkt, refererend aan zowel beschouwingswijzen als de daarbij behorende contexten, en op vier niveaus gradaties van toepassing daarvan die overeenkomen met de vier niveaus:
graphic
Via het Hart is er wel, of geen, contact met de ziel, de geest van de mens. Hoofdmensen kunnen daarom ook aangemerkt worden als slapend; geen bewust contact met het Hart. Hartmensen zijn dan de wakkeren. Dit heeft gevolgen voor alle lagen naar beneden, vooral op de 'gezondheid' van/op elke laag. De ontkenning van het hart heeft negatieve gevolgen op alle vier niveaus, en de verbinding met het Hart heeft positieve gevolgen voor alle niveaus. 
Fysieke pijn is de 'laatste roep' om actie vanuit het Hart. Het fysieke lichaam is waarmee we het bekendst en meest vertrouwd zijn en lichamelijke symptomen (aandacht 'pull') zijn het moeilijkst te negeren. Door onze pijn omhoog te traceren in de piramide naar de oorspronkelijke oorzaak, en naar bewustwording daarvan, kunnen we verlichting ervaren op elk niveau. Veel zogenaamde 'alternatieve' geneeswijzen zijn op dit principe gebaseerd:
graphic
Zie verder/ook: