8.2 Neurolink
Neurolink doelt op de relatie tussen 'neurologie' en specifieke fysieke zaken. Neurologie kan hier worden opgevat als 'de communicatie' en in het Hartmens™ model wordt het verband tussen inhoud (van die communicatie) en de communicatie­middelen gelegd. Een voorbeeld is de ontdekking dat vitamines (vooral C en B6) een positieve werking blijken te hebben op het correct delen van cellen (ergo: de juiste communicatie tussen cellen) en daarmee de kans op terugkomst van borstkanker na behandeling kleiner zou kunnen maken. Eerste onderzoeken daarnaar lijken dit te bevestigen. Ook geven diverse onderzoeken naar celdeling aan dat bepaalde eiwitten een belangrijke rol spelen in het 'kopiëren' en mede bepalend zouden kunnen blijken te zijn voor geheel juiste 'kopiëring' versus het ontstaan van kanker.
Dat sluit geheel aan op Niveau 1 van het Hartmens™ model dat een feitelijke uitbreiding op zeker de hersenkunde maar ook op de conventionele 'neurologie' is, die zich immers beperkt tot specifieke gespecialiseerde cellen (neurocellen). Zowel kennis (opslag, geheugen) als communicatie (overdracht, neurologie) zijn echter niet beperkt tot het brein, ruggenmerg of zelfs tot de neurocellen van het hart.
graphic
Over deze opdeling kan worden vastgesteld dat niveau 1 voor het grootste gedeelte, en niveau 2 en 3 geheel, en op gelijke wijze, overeenkomt met de modellen binnen de gevestigde wetenschappelijke orde van de hersenkunde. Het Hartmens™ model voegt onderaan niveau 1 dingen toe (ruggenmerg, lichaam als 'geheel', organen en cellen) en voegt het hart als niveau 4 toe, in lijn met steeds meer wetenschappelijk neurologisch onderzoek en ontdekkingen: