10. Praktisch
"Aanwezig zijn met je hart bij het omgaan met anderen." ~Karuna
Een groot praktisch nut van het Hartmens™ model is dat het allerlei aspecten en manieren-om-te-kijken rubriceert. De mens handelt vanuit een specifieke identificatie en daarbij horende gerichtheid. De triggers uit ons lichaam en uit onze omgeving zorgen er voor dat de identificatie steeds wisselt. Context is alles…
Akath Kahani Prem Ki, Kutch Kahi Na Jaye Goonge Keri Sarkara, Baithe Muskae. ~Osho
Vertaling: Het ware verhaal van Liefde is onuitdrukbaar, dat is duidelijk. Zoals de domme gast die zoete Sarkara eet en slechts kan lachen.
Betekenis: Het verhaal van Liefde is om beleefd te worden, het kan niet uitgedrukt worden, het kan geweten en gevoeld worden maar niet door de vijf zintuigen.
Het richten van Aandacht (in plaats van het gericht worden door aandacht) lukt in het algemeen het best vanuit een contemplatieve houding en werkwijze. Wat daarmee bedoeld wordt is wellicht het best beschreven door Sebo Ebbens (www.contemplatief.nl): "Eén van de redenen [..] is dat met de ontwikkeling van aandacht en gewaarzijn, ook onze menselijkheid wordt versterkt. Dat komt omdat met de ontwikkeling van aandacht en gewaarzijn zowel de situatie om ons heen als onze eigen positie daarin zichtbaar wordt. We leren op die manier onze emoties, rationalisaties, verwachtingen, overwegingen, drijfveren en dergelijke te herkennen en erkennen. Als we die kennen, projecteren we onze gevoelens niet meer zo gauw op de situatie buiten ons. Daardoor ontstaat er verbinding. Meer verbonden, is er een betere communicatie mogelijk met minder stress en meer empathie. Als we onze aandacht en ons gewaarzijn systematisch ontwikkelen, leidt dat tot een groter inzicht, meer wijsheid, en meer mededogen. De samenleving wordt daardoor rechtvaardiger, meedogender en reflectiever." Sebo gebruikt in dit verband de mooie term "contemplatief humanisme".
Er zijn mensen die de aandacht vanuit hun Hart steeds weten te richten op het handelen in het NU door simpele hulpmiddelen. En dat kunnen rituele middelen zijn, of dingen die de aandacht richting bewustzijn sturen zoals de simpele vraag "wat zou Liefde doen?". Hierna volgen enkele praktische tips om 'mee aan de slag te gaan' wanneer je meer Hartmens ambieert.