10.4 EQ
Natuurlijk zijn emoties niet altijd negatief en dienen emoties niet altijd als antagonisten van het rationele denken. Neuroloog Antonio Damasio benadrukt de rationaliteit van emotie in zijn boek "Descartes’ Error" waarin hij het belang van emoties in de besluitvorming benadrukt. Hij wijst erop dat patiënten met hersenbeschadiging in het gebied in de hersenen dat emotionele en cognitieve systemen integreert niet meer effectief kunnen functioneren in de dagelijkse wereld, ook al zijn hun geestelijke vermogens volkomen normaal. In de bestseller "Emotional Intelligence" stelt Daniel Goleman dat de overheersende visie op menselijke intelligentie als in wezen hersenintellectueel veel te smal is, want het negeert een scala van menselijke capaciteiten die in gelijke zo niet grotere mate gewicht leggen in het bepalen van onze successen in het leven. Coleman geeft zicht op een groot deel van het intelligentie-domein dat over het hoofd gezien wordt, de zogenaamde 'emotionele intelligentie', die is gebaseerd op eigenschappen als zelfbewustzijn, motivatie, altruïsme en mededogen. Volgens Goleman is een hoog "EQ" (emotioneel quotiënt ) evenveel of zelfs meer bepalend dan een hoog IQ of mensen in de uitdagingen van het leven uitblinken.
Vanuit de Integrale (met name Contemplatieve) Psychologie bezien is emotie eigenlijk aandacht; aandachtsenergie. De inhoud van de emotie kan simpel 'omslaan' van bijvoorbeeld negatief naar positief. 
Interessant is dat de groeiende professionele gemeenschap rond het thema EQ zich (ook) steeds meer laat beperken door zich te focussen op het brein. Begin 2014 kwam het jaarrapport uit over 'de stand van zaken' m.b.t. de ontwikkeling van EQ. In de definitie van EQ nog heel open: "Niet 'hart boven hoofd' of 'hoofd boven hart' maar gebruik maken van onze volledige capaciteit - denken en voelen integreren zodat we grootse resultaten krijgen." Maar behalve in de titel van het rapport (State of the Heart 2011-2014) en in de definitie van EQ komt het hart op geen van de 26 pagina's van het rapport voor. Maar dit plaatje hierna komt wel uit dat rapport:
graphic
Het is daarmee wat mij betreft ook een gemiste kans voor de internationale EQ-community*. Waar juist grote kansen liggen om het hart (letterlijk) de juiste positie te geven. In het hele EQ gedachtengoed verwijst de professionele EQ gemeenschap conformistisch, main stream, old school, netjes naar ... het brein. Punt. Wat wel degelijk een interessant handvat kan worden in het bredere plaatje is het zogenaamde Six Seconds Model van emotionele intelligentie. Het geeft acht belangrijke competenties weer die op drie zogenaamde 'belangrijke strevens' (pursuits) om de integratie van denken (brein) en voelen (hart) te verbeteren en in de praktijk te brengen:
Streven
Competentie
Definitie
Ken Jezelf (Zelfkennis)
Emotionele Geletterdheid
Accuraat identificeren en interpreteren van zowel simpele als samengestelde gevoelens
 
 
Patronen Herkennen
Erkennen van regelmatig terugkerende reacties en gedragingen.
Kies Jezelf (Zelfmana­gement)
Denken in gevolgen toepassen
Evalueren van kosten en opbrengsten van je keuzes.
 
 
Emoties navigeren
Het beoordelen, benutten en omzetten van emoties als een strategische hulpbron.
 
 
Betrekken van Intrinsieke Motivatie
Extra energie krijgen uit persoonlijke waarden & verbintenissen tegenover gedreven worden door externe krachten.
 
 
Optimisme beoefenen
Het benaderen vanuit een proactief perspectief van hoop en mogelijkheden.
Geef Jezelf
Empathie vermeerderen
Herkennen en adequaat reageren op emoties van anderen.
 
 
Nobele Doelen nastreven
Verbinden van je dagelijkse keuzes met overkoepelend gevoel van zinvolheid.
 _______________________________
* De hoofdstelling uit mijn dissertatie was/is: "Alle gedrag is geworteld in emotie".