8.4 Architectuur
Van oudsher, en dan bedoel ik vanaf zo ongeveer het jaar nul, wordt Architectuur gekenmerkt door drie kwaliteiten ofwel deugden zoals deze rond het jaar nul door Vitruvius zijn benoemd, te weten Firmitas, Venustas en Utilitas. Firmitas staat voor duurzaamheid, stevigheid en kracht (niveau #1). Venustas staat voor bekoorlijkheid, schoonheid en subjectieve aantrekkelijkheid (niveau #2). Utilitas staat voor doelmatigheid, effectiviteit en efficiëntie (niveau #3).
Hoe Architectuur 'wringt' met de Hartmens wordt al meteen duidelijk als we bezien hoe in Nederland het woord 'architectuur' zonder blikken of blozen wordt vertaald door 'bouwkunde'. De publicatie van Vitruvius onder de titel "De Architectura" (letterlijk: over architectuur) kreeg in het Nederlands de boerse titel 'Handboek Bouwkunde'. De drie kwaliteiten komen uitstekend overeen met de eerste drie niveaus van het Hartmens model, en daarmee passen ze samen prima bij … de Hoofdmens.
Juist in de Architectuur echter horen een heleboel zaken samen te komen; architectuur is de vormgeving van onstoffelijke zaken met behulp van stoffelijke zaken. Architectuur is geen kunde, het is een kunst. Zelf beweer ik al heel wat jaren dat Architectuur gaat over de kunst van het vormgeven van ruimte… En wat bouwkunde ook moge wezen, het is zeker geen architectuur.
In de laatste decennia is het woord Architectuur ook in gebruik genomen voor de vertaling van onstoffelijke zaken naar moderne ‘virtuele’ structuren zoals digitale informatiestructuren (Informatie Architectuur; de digitale ruimte) en ook organisatiekenmerken en -eigenschappen (Enterprise Architectuur). Maar ook deze kunst wordt onder invloed van de meerderheid aan Hoofdmensen steeds vaker ‘gereduceerd’ tot Bouwkunde, en daarin is van de drie kwaliteiten Utilitas, Venustas en Firmitas meestal de Venustas al helemaal niet meer aan de orde.
Architectuur, échte architectuur komt uit het Hart en kent daarbij vier (!) kwaliteiten oftewel deugden, waarbij de hoogste deugd Humanitas is en als principe leiding geeft aan de andere drie 'deugden':
graphic
In deze bredere betekenis is Architectuur nauw verwant aan Archetype wat staat voor 'oervorm', iets waarbij je weet en voelt dat het klopt, wat het is.
graphic
Op niveau #1 en #2 heeft ons 'brein' miljoenen jaren ervaring en een altijd beschikbaar geheugen van Grondvormen, Oerbeelden en Archetypen die (ook) op elk mens het effect hebben dat je niet eerst iets hoeft te leren om het te kunnen herkennen.