8.5 Cynefin
Het Cynefin Framework is ontwikkeld door Dave Snowden om een perspectief van de evolutionaire eigenschap van zogenaamde complexe systemen te beschrijven.
graphic
Het Cynefin Framework geeft een typologie van contexten die leiding geven aan wat voor soort verklaringen of oplossingen van toepassing kunnen zijn. Het is gebaseerd op onderzoek naar 'complex adaptive systems theory', cognitieve wetenschap, antropologie, en narratieve patronen, evenals de evolutionaire psychologie, om problemen, situaties en systemen te beschrijven. Het "verkent de relatie tussen mens, ervaring en context" en stelt nieuwe benaderingen van communicatie, besluitvorming, beleidsvorming en kennismanagement in complexe sociale omgevingen voor. In het Hartmens™ model geeft de indeling vanuit het Cynefin model precies de mate van 'ingewikkeldheid' aan, en vervolgens dus de passende weg om daarop te reageren:
graphic