2.4 Het Hart: de Feiten
graphic
“Dat is interessant. Ik stel voor dat we het 'liefdespomp' noemen.”
“Ik denk dat dat misleidend zou kunnen zijn.”
“OK, dan noemen we het 'hart'.”
Al in de vijfde week nadat een eicel is bevrucht begint een klein hartje in het embryo te kloppen. De week erna slaat het kleine hartje regelmatig, wel 150 keer per minuut. In de negende week is het hart volledig gevormd en pompt bloed rond door het kleine lichaampje dat dan plm. 3 centimeter 'groot' is. Het hart is het allereerste orgaan dat volledig werkt in een menselijk embryo, en dus in de mens.
Het hart heeft haar eigen elektrische impuls en kan daarom (bij voldoende zuurstof) blijven kloppen/pompen, zelfs na ontkoppeling van de rest van het lichaam. De bron van de hartslag is het hart zelf, en niet de hersenen: het hart klopt zelfstandig.
Hart als Orgaan: op de hoornvliezen na krijgt elk van de plm. 75 triljard cellen in het lichaam bloed toegevoerd... door het hart.
Hart als Spier: de meest krachtige spier in het lichaam en verricht van alle spieren die een mens heeft verreweg het meeste fysieke werk gedurende een mensenleven: continu output 1-5 Watt.
Hart als Klier: in 1983 is ontdekt dat het hart een hormoon produceert en afgeeft (atrial natriuretic factor - ANF). Kort geleden is ontdekt dat het hart ook oxytocine afscheidt, een hormoon dat welbekend is voor haar rol bij bevalling en (productie van) moedermelk en naar recent wetenschappelijk bewijs ook betrokken is in cognitie, tolerantie, aanpassing, complex seksueel- en moedergedrag en in het leren van sociale triggers en het bepalen van langdurige relaties tussen twee mensen. Opvallend is dat concentraties van oxytocine in het hart net zo hoog (kunnen) zijn als concentraties die in hersenen worden gevonden.
Hart als Brein: sinds pionier in Neurocardiologie Dr. J. Andrew Armour in 1991 het bestaan van het 'hartbrein' onthulde weten we steeds meer over het eigen complexe intrinsieke zenuwstelsel dat als netwerk van verschillende typen neuronen, neurotransmitters, proteïnen en ondersteunende cellen zoals ook in de hersenen voorkomen als 'hartbrein' gekwalificeerd wordt. Dankzij onder andere het wetenschappelijk onderzoek en baanbrekend werk van het HeartMath Institute beginnen we steeds meer te weten te komen over het hart, in het bijzonder over de interacties tussen de hersenen en het hart, dat geen eenrichtingsverkeer blijkt te zijn en vooral uit communicatie van het hart naar de hersenen blijkt te bestaan in plaats van andersom.
Recent onderzoek wijst uit: het hart bezit intuïtieve intelligentie, kan emoties ervaren, heeft geheugen, en (ook) volgens Dr. Catherine Athans (auteur van "The Heart Brain") is het hart de plek voor wijsheid. Het hart 'vertelt' het brein wat te doen, en hoe dat te doen, gebalanceerd.
Wetenschappelijke onderzoeken tonen al veel langer aan dat het hart de krachtigste generator van elektrische en magnetische velden is. Ondanks dat blijven de hersenen als primair energiepotentieel gezien worden. En alhoewel het brein zeker haar eigen elektromagnetisch veld heeft is dat onvergelijkbaar met de kracht van het veld van het hart: het hart heeft zowel een elektrisch als een magnetisch veld die vele keren sterker zijn dan die van de hersenen. Zeer belangrijk omdat de fysieke wereld - zoals wij die kennen - is gemaakt van die 2 gebieden: elektrische en magnetische energievelden.
graphic
Conclusie: Het ligt nu vast dat het menselijk hart de sterkste generator van zowel elektrische als magnetische velden in het lichaam is. Belangrijk, want we hebben geleerd dat het in de hersenen is waar alle actie gebeurt. Terwijl het brein een elektrisch en een magnetisch veld heeft die beiden relatief zwak zijn in vergelijking met het hart.  
De natuurkunde vertelt ons dat als we ofwel het magnetisch veld of het elektrische veld van het atoom veranderen, we letterlijk dat atoom veranderen en de elementen ervan in ons lichaam en in deze wereld. Het menselijk hart is ontworpen om beide te doen. David Math noemt het hart ''de harmoniseerder van je lichaam".
Mijn conclusie is dat het hart de schakel is tussen het lichaam van de mens en de geest van de mens. Ik denk dat het brein alleen aan de lichamelijke kant behoort, dat er een menselijke geest is waarover ik niets inhoudelijks kan schrijven, en dat het hart de verbindende schakel tussen die twee essentiële kanten van de dualistische mens is. En dat in het bereiken van de balans tussen lichaam en geest het hart essentieel is.