9. De Hart-Hoofd Keuzes
In de kern is het doel van dit boek zeker ook om de lezer 'wakker' te maken en zichzelf af te laten vragen of zij bewust willen leven als Hartmensen of zich blijven beperken en verder onbewust geleefd willen worden als Hoofdmens. Het is naar mijn overtuiging de keus tussen Mens-bestaan en -evolutie enerzijds en onbewust 'Zombie'-bestaan en -eindigheid anderzijds.
Het kunnen maken van een bewuste keuze is een vermogen (wil) dat aan het hart toebehoort. Dat is een 'bewijs' dat elk gezond mens op elk moment zijn/haar hart kan laten spreken, of zoals beroemd neuroloog en psychiater Viktor Frankl (1905-1997) in zijn Logotherapie inbouwde: de wil op het hoogste niveau 4, het Hart. 
Er is natuurlijk niet slechts één keuze, namelijk hoofd of hart. De échte eerste keuzevraag is wie/wat er 'de baas' is. En ja, op de vraag welke baas voor een menselijk mens zorgt, is het antwoord: het Hart. 
graphic
De tweede vraag betreft het bereiken van de juiste balans. Elk van de vier niveaus in een mens heeft een eigen specifieke context, waarde en beperkingen daarin. Het bereiken van een goede balans tussen de vier niveaus met behoud van de gezonde hiërarchie is (de essentie van) het Leven. De keus voor Hartmens te willen zijn is de keuze voor een natuurlijke evolutie van jezelf als mens zonder dat dit de natuur om ons heen belast met allerlei onnatuurlijke bedenksels. 
Tegenover de beperking van het Hoofd stelt Stephen R. Covey 'het paradigma van de complete mens' waarin hij nadrukkelijk verwijst naar de dimensies die, ook volgens hem, in alle westerse én oosterse religies én filosofieën terugkomen: fysiek, sociaal-emotioneel, mentaal en spiritueel. Kortom: de Hartmens.
graphic
In het "Praktisch"-deel verderop in het boek staan enkele krachtige tips om praktisch te kunnen worden.