10.6 Overgave
Volgens arts Judith Orloff (www.drjudithorloff.com ) is Overgave een positieve, gezonde staat. Een 'zichzelf overgegeven persoon'; een Overgave-mens betekent niet dat men neergeslagen is en zo hopeloos is dat hij of zij het heeft 'opgegeven'. Integendeel. Overgave is een toestand van leven in de levensstroom, vertrouwend op wat is, en openstaand voor serendipiteit en verrassingen. Judith schreef in haar boek 'The Ecstasy of Surrender' (2014) dat het gedrag en de gewoonten van Overgave-mensen hen helpt om hun relaties te verbeteren, om liefde en dankbaarheid te ervaren, om destructieve mensen en gedrag op te geven en om meer succesvol en invloedrijker te zijn in het leven en in de carrière, en nog veel meer. Judith geeft zeven 'gewoontes' van Overgave-mensen: 
  1. Ze erkennen dat ze niet alles kunnen beheersen en controleren;
  2. Ze zijn op hun gemak met onzekerheid;
  3. Ze denken er aan om bij stress vooral uit te ademen;
  4. Ze zijn krachtige mensen zonder dat ze domineren;
  5. Ze voelen zich succesvol en waardevol zonder dat dit aan een baan of aan geldwaarde is gekoppeld;
  6. Ze kunnen het toegeven wanneer ze het fout hebben en
  7. Ze zijn gepassioneerd en emotioneel.
Kortom: een 'systeem' waarmee wellicht ook de wat intellectueler aangelegde mensen de rationele ego-kant van niveau 3 kunnen terugschroeven om zo meer ruimte voor het Hart te maken.