7.3 Niveau 3 Rationeel
graphic
Niveau 3 is voor alle mensen het meest herkenbare niveau, het niveau van de Hoofdmensen. Het gewaar zijn is bijna volledig op het ego gericht en daarvoor is de automatiseringskracht van het grootste en jongste deel van de hersenen beschikbaar. Het is ook het niveau waarop de balans binnen de gehele Hartmens™ het grootste belang heeft omdat de consequenties uit onbalans het verst strekkend kunnen zijn, zowel voor de onderliggende niveaus van de individu als voor de externe omgeving van de individu. Hoofdmensen die uitsluitend op dit nivo-3 existeren, en dus in onbalans, zijn voor zichzelf (vanwege niveau 1 en 2) en voor anderen dodelijk. Het was ook Dr. Phil die met zijn boek Life Code wees op het bestaan van Hoofdmensen ... zonder hart.
Het bovenbrein voorziet ook in het uitbreiden van de vijf Amygdalae reacties met twee aanvullende 'standaard' reacties, te weten Vermijden en Voldoen (Avoid & Comply). Deze twee reacties betreffen vooral zaken waarmee het Bovenbrein, het Ego, het eenvoudig niet eens is, en dus niet zaken die acute angst en/of stress als trigger hebben maar het ‘overleven van het ego’ dienen.
SLEUTELWOORDEN (bij volledig model - Hartmensen)
Macht. Wil. Moed. Handelen. Energie. Kracht en sterkte. Relaties. Ambitie. Vertrouwen. Balans. Ruimte. Verandering. Ego. Discipline. Je eigen wereld.
BALANS op dit niveau en tussen alle niveaus:
Verantwoordelijkheid. Spontaniteit. Respect. Humor. Warme persoonlijkheid. Evenwichtige relaties. Eigenwaarde. Zelfdiscipline. Doorzettingsvermogen.
DISBALANS
Agressie. Manipulatie. Arrogantie. Egoïsme. Hebzucht. Rusteloosheid. Vermoeidheid. Impulsiviteit. Apathie. Hyperactiviteit. Irritatie. Control freak.