4.5 Het 6de Zintuig
Het Hart is het Zesde Zintuig. Ik verwijs alleen maar naar zaken als intuïtie, spiritualiteit en bewustzijn maar ik ga deze zaken niet verder 'uitwerken'. Het behoort immers tot de perceptuele kennis; het perceptuele leren. Elke conceptualisering of uitgewerkte beschrijving daarvan zal in misverstanden ontaarden.
Wat ik wel zeg is dat het 'medium', het fysieke orgaan, dat de verbinding kan leggen tussen ons lichaam en onze geest dus ons hart is, en niet ons brein. Het is feitelijk zo dat de balans en verhouding tussen hoofd en hart een geestelijke inspanning vergt die in ons denkende brein, en in letterlijk alles wat door dat brein wordt aangestuurd, veranderingen kan veroorzaken. Dat 'contact' tussen geest en lichaam gebeurt niet volgens de regeltjes-van-het-hoofd, gaat niet op de manier van de communicatie binnen het lichaam. Het gaat volgens de communicatie-van-het-hart. Dat mag u intuïtie noemen. Hoe dan ook, het is een gewaarwording van bewustzijn van iets dat per definitie niet vanuit de regeltjes-van-het-hoofd kan worden verklaard. Daarom noem ik het hart het zesde zintuig.
N.B. Ik wantrouw elke systematische uitleg en/of verklaring van 'esoterische' processen, van buiten (de 5) zintuiglijke gewaarwordingen. Die gewaarwordingen (percepties) zijn immers altijd... perceptueel.