13. Tot slot
"Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, en ook niet de intelligentste, maar degeen die het meest ontvankelijk is voor verandering." -Megginson (1963) over "On The Origin of Species" van Charles Darwin (1809-1882)
De huidige wereld, die door Hoofdmensen is geschapen en nog steeds wordt geschapen (of, vanuit een ander perspectief gezien: de natuurlijke wereld die wordt afgebroken), is geen uiting van ontvankelijkheid voor verandering maar is uiting van een obsessieve dwang om juist de wereld, de omgeving, alles buiten de mens aan te passen aan 'ons', aan de primaatmens, aan de Ego: de tot werkelijkheid geworden ‘Planeet van de Apen’. En dat is het omgekeerde van waarop Megginson/Darwin doelden met de lessen uit evolutie. In de wereld van Hoofdmensen zijn de voor evolutie van de mens essentiële humane principes van het Hart (Liefde, Bewustzijn, Empathie, Evolutie) hooguit doorverwezen naar de maatschappelijke en economische gedoogzone van persoonlijk hobbyisme.
graphic
De wereld heeft Hartmensen heel hard nodig, op elk gebied, op elk terrein. Hartmensen in de Zorg, in het Onderwijs, bij de Overheid. Hartmensen in het bedrijfsleven en in ondernemingen. Hartmensen in de dagelijkse praktijk van de samenleving, zowel in je straat als in de wereld, en in alles daar tussenin. Hartmensen in families en in gezinnen. Voor wie er oog voor heeft zijn overal kleine lichtpuntjes te zien waar Hartmensen hun licht laten schijnen. Voor de redding van de wereld en voor de redding en werkelijke evolutie van de mens zijn Hartmensen onmisbaar!
Een belangrijk thema in de wereld van de Hoofdmens is AI; Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie). Feit is dat de intelligentie zonder het hart; de logica en ratio van de Hoofdmens dus, de ultieme vorm van AI is.
De introductie in dit boek begon met een quote van Wayne Dyer: "Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt." Wat ik met dit boek hoop te bereiken is dat jij erdoor in staat wordt gesteld om op een andere manier naar dingen te kijken. Dat je het jezelf bewust wordt wanneer je jezelf beperkt tot en conformeert aan de rationaliteit van je eigen brein, en doordat je jezelf daarvan bewust bent wellicht ruimte ontstaat voor de invloed van je Hart.
In de afgelopen decennia heb ik eerder, op verschillenden manieren, antwoorden proberen te formuleren op de onmenselijke en dodelijke aspecten van de huidige wereld van de Hoofdmens. Het EQnomie Manifest, het iDNA Manifest en de publicaties over Communitas Humana zijn daar enkele voorbeelden van (zie de website van dit boek www.wijzijnonshart.nl). Ik realiseer me dat deze dingen neerkomen op conceptuele oplossingen voor een perceptuele crisis.  Uiteindelijk gaat het niet om voor welke oplossing, voor welk 'model' mensen kiezen maar gaat het om de individuele, principiële keuze voor menselijkheid; voor humaniteit; voor het Hart, wat de potentie van elke biologische mens raakt.
Hoe het dat ook mag klinken, de enige stap vooruit in de evolutie, de enige redding van de doodlopende weg-van-de-Hoofdmensen, zal komen van het Hart, van het bewustzijn; van het als Hartmens bewust zijn. Er is een belangwekkende bredere ontwikkeling gaande die niet alleen het evangelie van de individuele Hartmens betreft maar daarboven de collectiviteit in het bewustzijn raakt.
Ik hoop dat het je is gelukt om dit boek vooral 'met je Hart' te lezen. Ik hoop ook dat ik op niveau 3 genoeg twijfel heb gezaaid om een aantal mensen niet (meer) in het materialistische beeld over zichzelf te laten geloven: er is méér; jij bent zoveel méér.