8. Perspectieven
We zijn niet mensen die spiritualiteit kunnen ervaren; we zijn spirituele wezens die mens zijn ervaren. ~Vrij naar Pierre Teilhard de Chardin - Le Phénomène Humain (1955)
In het Hoofd is menselijkheid maximaal een kwestie van mening, zoals alles. Menselijkheid wordt een constructie, een rationeel en begrijpelijk verhaal. Een som. Een concept. En vooral een oordeel.
In het Hart is menselijkheid het in bewustzijn aanschouwen en praktiseren van positiviteit en daarvoor gebruiken en inzetten van alles wat een mens tot zijn/haar beschikking heeft.
Het Hartmens™ model biedt de mogelijkheid om vanaf allerlei verschillende invalshoeken en binnen heel bepaalde perspectieven de juiste hiërarchische en relationele relaties tussen steeds vier verschillende niveaus te visualiseren. Hierna volgen enkele relevante voorbeelden daarvan waarbij steeds de verbinding wordt gelegd met de hiërarchische opdeling van lichaam, emotie, rationaliteit en spiritualiteit ofwel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.