7.2 Niveau 2 Emotioneel
graphic
Het Limbische Systeem wordt ook wel het 'emotionele brein' genoemd. Het komt (hiërarchisch) boven het sec fysieke niveau 1 en houdt zich vooral bezig met de relatie tussen dat fysieke en de omgeving: sociaal & veiligheid. Niveau 2 handelt op basis van het instinct, voornamelijk dus overerfde reacties op situaties.
De amygdalae vormen een belangwekkend onderdeel van het limbische systeem dat de 'verkort kiezen'-instinct programma's opstart bij acute stress. De meeste mensen kennen slechts twee 'verkort kiezen'-gedragsprogramma's vanuit de amygdalae: vechten of vluchten (fight or flight). In de Hartmens™ worden vijf tot nu toe bekende reacties vanuit de amygdalae genoemd, en wel vechten, vluchten, bevriezen, flauwvallen en friemelen (overstapgedrag). In het Engels de vijf F-en, FFFFF Fight, Flight, Freeze, Fainting en Fidgeting.
SLEUTELWOORDEN (bij volledig model - Hartmensen)
Beweging. Gevoelens. Emoties. Verlangens. Seksuele energie. Reproductie. Intimiteit. Hormonen. Passie. Dans en ritme. Lichaamsverzorging. Fysiek loslaten en toelaten.
BALANS op dit niveau en tussen alle niveaus:
Harmonieuze relaties. Intimiteit met anderen. Intimiteit met je eigen lichaam. Fysieke creativiteit. Fysiek plezier. Emotionele stabiliteit. Elegantie.
DISBALANS:
Seksuele problemen. Angst voor intieme relaties. Afkeer van aangeraakt worden. Rigiditeit. Emotionele problemen en afhankelijkheid. Hormonale problemen.