8.1 Maslow
Het was de Amerikaanse klinisch psycholoog Abraham Maslow die orde probeerde te ontdekken in de behoeften van(uit) een organisme. In 1943 publiceerde hij als grondlegger van de humanistische psychologie zijn 'hiërarchische ordening van behoeften' en al snel waren er die zijn overzicht in de vorm van een piramide goten: de piramide van Maslow. Zijn oorspronkelijke 'piramide' is nog steeds erg populair en in gebruik bij sociologisch onderzoek, management training en hoger psychologie onderwijs.
Wat interessant is in de context van dit boek, is dat op latere leeftijd Maslow zijn 'hoogste vorm van menselijke behoefte' van Zelfactualisatie of Zelfverwerkelijking (wat prima in laag C van het Hartmens™ model past) veranderde naar Zelftranscendentie , en dat is de hart-laag, niveau 4 in het Hartmens™ model.
Wat Maslow er toe heeft gebracht om de actualisatie of verwerkelijking van het zelf anders te ‘framen’ was wellicht dat alle onderste lagen van de piramide volgens Maslow 'deficiency needs' ofwel 'behoeften veroorzaakt door tekorten' zijn. Vanuit 'de hele puzzel mens' gerekend zouden die, volgens mij in ieder geval, perfect passen bij de functionaliteiten van het brein. De functie van het brein beschreven als 'ervoor zorgen dat er nooit tekorten ontstaan zodat er nooit behoeften ontstaan'.
Overigens ben ik het met iedereen eens die het gelijktijdig bestaan van verschillende behoeften op verschillende niveaus erkent.
Elk niveau van bestaan heeft haar eigen behoeften en haar eigen gespecialiseerde systeem (onderdeel, niveau) om de kans op het voorzien worden in bepaalde behoefte te vergroten. Verreweg de meeste voorstellingen van de piramide van Maslow sluiten echter niet goed aan op dat werk van Maslow, in het bijzonder niet op de verandering die Maslow aan het eind van zijn carrière toepaste op de bovenkant van de piramide. Een van de betere Maslow-piramides komt van Gert Jan Schop:
graphic
In het Hartmens™ model past het volledige en actuele gedachten­goed van Maslow prima. De 'hiërarchische ordening van behoeften' in het Hartmens™ model.
graphic
"Een Mens moet Menselijk willen, voelen, denken en handelen om uiteindelijk ultieme vrede met zichzelf te bereiken. Wat een Mens kán zijn, dat moet hij zijn." ~Paul Jansen (Abraham Maslow parafraserend)