8.3 Ken Wilber
Ken Wilber (geboren op 31 januari 1949 in Oklahoma, VS) is een mysticus, filosoof en ecoloog die onder andere bekend is geworden door wat hij zelf 'de Integrale Theorie' noemt, ofwel 'een theorie van alles'. Anders dan dit boek dat nadrukkelijk niet ingaat op alles wat boven het niveau 4 van het Hart ligt, deed Ken Wilber dat nadrukkelijk wel. Uit zijn vele en zeer uitvoerige publicaties blijkt niet alleen zijn grote behoefte aan het 'categoriseren' van elementen, maar ook de grote overeenkomst tussen zijn pogingen en het Hartmens™ model:
graphic
Wat direct opvalt, is de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid op niveau 3 (Bovenbrein) waar Wilber het woord 'zelfontbinding' gebruikt, terwijl niveau 3 op zichzelf vooral staat voor het Ego, en voor bedenken en creëren. De verklaring daarvoor is simpel: in het Hartmens™ model worden de principes beschreven buiten de context van het geheel terwijl Wilber vanuit zijn motivatie van een 'theorie van alles' dus ook elk afzonderlijk deeltje beschrijft en waardeert vanuit de context van het geheel. Het Hartmens™ model onderkent het effect van een bewuste beïnvloeding van niveau 3 door niveau 4 van het Hart, en daaruit volgt zeker de 'spirituele' consequentie van het afnemen en zelfs verdwijnen van (de identificatie met) het Ego, in feite dus de 'zelfontbinding van de Ego', en zo bezien klopt het dus toch helemaal met wat Wilber in diezelfde context benoemt.