6. Het Midden: Het Hart
In de fysieke wereld is voor elk mens het Hartniveau zowel de basis; het fundament, als het 'hoogste' niveau: het Hart bevindt zich zowel letterlijk als overdrachtelijk in het midden van de complete (Hart)Mens. Als fysieke schakel tussen de Geest en het Lichaam (Mens sana in corpore sano*) is het Hart de kern van ons mens-zijn.
graphic
In het Hartmens™ model is het Hart-niveau (4) het hoogste niveau. De wetenschap dat 'hart' ook staat voor 'het midden' en dat het Hartmens™ model vier niveaus laat zien (Onderbrein etc., Limbisch Systeem, Bovenbrein en Hart) impliceert dat er nog drie niveaus zouden moeten zijn (5, 6 en 7) bóven het hoogste Hartniveau. Dit boek beperkt zich echter tot de belangrijke rol van het Hart als verbindingsorgaan, vanaf de eerste drie niveaus naar hogere niveaus dan het vierde. 
In de oude leer van de Chakra's is bijvoorbeeld sprake van zeven niveaus, waarbij het Hart inderdaad zowel het vierde als het midden/centrum van de mens aangeeft. In het symbool van de Hart-chakra (hierna) ziet u zowel de vorm van de piramide als die van een omgekeerde piramide. 
graphic
Dit boek beperkt zich tot de eerste vier niveaus, waarbij opgemerkt moet worden dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de beschrijvingen van de eerste vier Chakra's en elementen binnen de vier niveaus van het Hartmens™ model. 
Dit boek gaat nadrukkelijk niet expliciet over de veronderstelde niveaus boven niveau 4, boven het Hart. Dat heeft vooral te maken met het feit dat boven (en deels op) niveau 4 perceptuele kennis aan de orde is, ofwel kennis die dit boek, net zomin als enig ander boek, zou kunnen overbrengen. 
______________________________________
* Een Gezonde Geest in een gezond Lichaam. N.B. Voor Hoofdmensen is echter het brein/hoofd 'de kern van hun menszijn'.