9.2 Hoofdmensen
Voor Hoofdmensen is rationaliteit het allerhoogste goed. Hoofdmensen identificeren zich met hun brein ofwel met hun Ego, een door het onbewuste brein ontwikkelde afzonderlijke entiteit. Vanuit het ego-gewaarzijn richten zij zich op het beheersen van alles buiten hun ego: de omgeving, inclusief andere mensen. Naast informatie en ervaringen ontwikkelen Hoofdmensen zich vooral in vaardigheden, vooral op basis van het bedenken en creëren van (betere) omgevingen en omstandigheden. Het gehele brein, maar vooral het bovenbrein, houdt zich steeds bezig met verleden en toekomst. Hoofdmensen hebben een wisselend cognitieniveau dat fluctueert tussen reptiel-, zoogdier- en primaatcognitie.
Het gewaar-zijn van het ego en van ego-processen (hersen­programma's) wordt vaak aangezien voor bewustzijn, wat het echter niet is. Hoofdmensen hebben geen (bewust) contact met hun hart en dus ook niet met alle 'hogere' zaken waarvoor het hart het verbindingsorgaan is.
graphic
Hoofdmensen worden onbewust gedomineerd door hun brein, vooral door het bovenbrein. In feite wordt zowel dit bovenbrein (niveau 3) als de 2 niveaus daaronder geheel beheerst door negativiteit = afwezigheid van positiviteit; hoofdmensen zien de zaken zelf niet maar de zaken gekleurd en veranderd door het (rationele, emotionele) oordeel dat het brein over die zaken heeft: het brein projecteert die perceptie 'over de werkelijkheid heen'.
Omdat Hoofdmensen voortdurend bezig zijn om hun totale omgeving te veranderen, te verbeteren; te synthetiseren, is het ook nodig om die veranderingen in die omgeving uit te leggen aan andere (hoofd)mensen. Het verklaart waarom we vroeger onze kinderen vanaf hun 6-de verjaardag minstens 6 jaar naar school moesten sturen, we later kinderen vanaf hun 4de jaar naar school stuurden en dan ook nog veel langer (als je écht wat wilde worden wel 20 jaar!) en dat het moderne credo "een leven lang leren" is. Allemaal leerwerk voor wat de mens zelf eerst nieuw en onherkenbaar heeft verzonnen en gecreëerd. Voor de gewone puur natuurlijke elementen in de omgeving beschikt elk mens bij de geboorte al over een onderbreingeheugen dat ervoor zorgt dat je niet iets hoeft te leren kennen om het te kunnen herkennen. Het onderbrein (niveau 1 en 2) voorziet automatisch in die herkenning. Ik noem dat aspect het Archetype-geheugen, het Tijdloos Brein dat natuurlijke grondvormen en oerbeelden herkenbaar maakt. Het Bovenbrein (niveau #3) is niet alleen waar alle veranderingen aan de totale omgeving worden bedacht, maar ook waar alle kennis óver die gesynthetiseerde, nieuwe omgeving moet worden opgeslagen. En die nieuwe dingen komen steeds sneller achter/bij elkaar. Het bovenbrein is het Synthetiseer-Brein en is volledig afhankelijk van Situationele Kennis. In het Bovenbrein moet je alles eerst leren kennen om het te kunnen herkennen.
Het laatste boek "Life Code" van Dr. Phil McGraw beschrijft feitelijk de meest fanatieke en ultieme Hoofdmensen zelfs als verraders, misbruikers, bedriegers, nemers, uitbuiters en roekelozen (Backstabbers, Abusers, Imposters, Takers, Exploiters, Reckless). Het is zeker zo dat de 'zombie' Hoofdmens met een bovengemiddeld Ego per definitie een narcist is, en Dr. Phil beschrijft 'nieuwe regels om in de echte wereld te winnen' ofwel: hij helpt de aandacht te vestigen op de juiste zaken, en daarmee het bewustzijn te stimuleren.
9.2.1 Angst
Op elk van de eerste drie niveaus is de prikkel die aandacht vraagt (pull) meestal gebaseerd op angst. In het bijzonder van prikkels op niveau 2 (emoties) en gedachten op niveau 3 die tot (automa­tische) reacties leiden is de belangrijkste motivatie angst: vrees, ongerustheid, bezorgdheid, anxietas, spanning, beklemming, benauwdheid, bezorgdheid, schroom, beduchtheid, verlangen, zorg.
Er zijn natuurlijk meer dingen die Hoofdmensen motiveren, maar de meest krachtige motivator is angst. Het is ook een van de oudste motivators, en de oudste en meest levendige herinneringen van de meeste mensen betreffen ... angstige gebeurtenissen. We zien dat ook terug in het werk van Marketeers: ze schetsen vaak een angstbeeld om (vervolgens) de oplossing van die angstige situatie te verkopen. Kijk maar eens naar reclames voor autobanden of voor verzekeringen. En de reden waarom we antibacteriële zeep, alarmsystemen, vitamines etc. etc. kopen.
Soms is angst nodig om tot onmiddellijke adequate actie te komen. Meestal is angst een geheel overbodige motivatie, waarbij het meest negatieve nog is dat angst, oneigenlijke en bedachte/geregisseerde angst, tot echte stress leidt...
9.2.2 STRESS
Stress is de (onnodige*) combinatie van negatieve emoties en automatische, biologische reacties daarop, wat zich vertaalt naar gedrag. De hoeveelheid energie achter de negatieve emotie bepaalt onze stressbeleving en de gevolgen daarvan. In het overzicht hieronder is weergegeven hoe de automatische emotionele reactie op 'iets' uit onze omgeving, maar ook uit ons eigen brein (gedachten), tot een combinatie tussen die emotie en een bepaalde hoeveelheid energie leidt. De emotie bepaalt of deze 'gezond' of 'ongezond' is; de hoeveelheid energie bepaalt de mate waarin.
Wat we met 'stress' bedoelen staat links en is altijd schadelijk maar vooral bij 'hoge energie'. Bij voorkeur en bewust gestuurd streeft de mens naar allerlei omstandigheden die 'de automatische, biologische reacties' opleveren die rechts staan; die gezond zijn. Sommigen noemen dat ook wel 'positieve stress', maar dat is erg verwarrend: Stress is altijd negatief en de rechtse reacties zijn positief en wisselend van energie. 
graphic
N.B. *Negatieve emoties gecombineerd met hoge energie zijn in bepaalde omstandigheden per saldo 'gezond', bijvoorbeeld wanneer we grote angst ervaren bij een levensbedreigende situatie en juist dankzij deze grote stress daarvan wegvluchten (en overleven). Emoties en automatische biologische reacties zijn precies voor dat soort omstandigheden bedoeld.
Dit boek is voortgekomen vanuit mijn fascinatie met Stress. Wat is Stress? en vooral; waarom is (er) Stress? En uit mijn overtuiging dat Stress (inclusief stress als gevolg van verkeerde voeding) de oorzaak is van bijna alle (zoniet alle) ziektes: stress is de oorzaak van ongezondheid, en dat het voorkomen en/of oplossen van stress de oorzaak van ongezondheid wegneemt... 
Als Hoofdmens kun je Stress niet structureel oplossen, alleen het Hart biedt oplossingen voor de destructieve gevolgen van Stress en het Hart biedt mogelijkheden om Stress te voorkomen.
Bottum-up stress kan gelukkig top-down vanuit het hart worden bestreden, zelfs op verschillende manieren, zie verderop. 
Stress op zichzelf bestaat overigens niet. Stress (negatief) is wat de bestaande programma's ergens van maken, dus de gevolgen van bepaalde interpretaties, oordelen of gedachten: de zaken van Hoofdmensen. Onderzoek van het HeartMath Institute* heeft uitgewezen dat een positieve emotionele toestand van echte liefde, zorg, waardering en medeleven orde schept (ofwel: coherentie) in het ritmische (elektromagnetische) kloppend patroon van het hart. En het omgekeerde is ook waar: negatieve emotionele toestanden zoals angst, woede en haat zorgen voor een chaotisch hartritmepatroon (incoherentie). Onderzoekers hebben ook ontdekt dat de orde of chaos in ons hartritmepatroon ons hele lichaam tot op het cellulaire niveau (hormonale, immuun- en DNA reacties) beïnvloedt terwijl onze emotionele energie uitstraalt tot buiten ons lichaam en tot 'in' andere mensen die in de buurt zijn. 
_______________________________________________
(R. McCraty, M. Atkinson, D. Tomasino, W.A. Tiller. In: K. H. Pribram, ed. Brain and Values: Is a Biological Science of Values Possible. Proceedings of the Fifth Appalachian Conference on Behavioral Neurodynamics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998: 359-379. Russek, L. and Schwartz, G. Interpersonal Heart-Brain Registration and the Perception of Parental Love: A 42 Year Follow-Up of the Harvard Mastery of Stress Study. Subtle Energies 1994; 5(3):195-208. Russek, L. and Schwartz, G. Interpersonal Heart-Brain Registration and the Perception of Parental Love: A 42 Year Follow-Up of the Harvard Mastery of Stress Study. Subtle Energies 1994; 5(3):195-208.
9.2.3 Emoties
De mens is 'hardwired' als vooral reagerend. Er zijn leidende en afleidende prikkels; er zijn Push-Triggers en Pull-Triggers. Alleen push-triggers komen uit het bewustzijn, de pull-triggers komen van buiten en veroorzaken gewaarwording. Opgeslagen automatische reacties vallen onder 'prikkels van buiten'.
De wetenschap heeft al veel eerder aangetoond dat emoties, gedachten en gevoelens een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op veel fysiologische systemen (voorbeeld: gevoelens van hopeloosheid zijn van invloed op het hormonale systeem van het lichaam en veranderen de chemische huishouding in de hersenen). Maar nu weten we dankzij nieuwe wetenschappelijke onderzoeken dat de reacties van het hele energetische systeem (niveau 1 t/m 3) op emoties nog veel ingewikkelder zijn dan we dachten. De gevolgen van emoties op het energetische systeem zijn hieronder zichtbaar gemaakt door mensen van de Aalto University in de VS:
graphic
9.2.4 Religie
Bij Hoofdmensen gaat Religie niet over Spiritualiteit, maar wordt Spiritualiteit ondergeschikt aan Rationaliteit: het moet immers allemaal wel 'kloppen' en geen bedreiging zijn voor het Ego. Hoofdmensen rationaliseren elke religie waarmee het al snel een loze verpakking wordt, een zielloos verhaal, een rationeel niet-kloppend concept in plaats van een verzameling van metaforen die allemaal naar dezelfde spiritualiteit wijzen.
Voor een groot deel verliezen Hoofdmensen zelfs hun eigen rationaliteit om hun religie 'kloppend' te houden. Meerdere malen heb ik overtuigde Christenen getuigenis horen geven van de Goedheid en Liefde van hun God die (echter) volgens diezelfde volgelingen zonder enige twijfel zondaars liefdeloos en voor eeuwig in het hellevuur gooit. Interessant hierbij is de betekenis en lading van het woordje 'zondaar' dat in de gewone taal van de oorspronkelijke schrijvers niets meer en niets minder dan 'iemand die een doel mist' betekent.