9.7 Wetenschap 3.0
Binnen de wereld van de wetenschap, waar de Hoofdmens in grote getalen de scepter zwaait, zijn plekken te zien waar Hartmensen wetenschappelijke, nieuwe antwoorden proberen te vinden op uit het verleden afgedane of mee afgerekende overtuigingen. Ik geef hier een aantal voorbeelden die heel goed passen bij het nieuwe conceptuele onderscheid tussen Hoofdmensen en Hartmensen.
Anderen helpen kan jou gezonder maken.
Heel lang geleden discussieerden Griekse filosofen over de beste manier om gezondheid, welzijn en geluk te bereiken. De twee belangrijkste 'paden' waren die van het vermeerderen van (mijn) genot en verminderen van (mijn) pijn (hedonisme) tegenover het grotere doel of zin geven aan het/mijn leven (eudemonisme). Een recent onderzoek van psychologe Barbara Frederickson (University of North Carolina) toonde aan dat beide 'soorten geluk' je een beter gevoel kunnen geven, maar dat alleen eudemonisme je een betere lichamelijke gezondheid en een langer leven biedt. 
Om te gedijen hebben we de steun van een gemeenschap nodig.
Het traditioneel Boeddhisme leert dat de sociale gemeenschap bepalend is voor een gelukkig en voldaan leven. En studie in 2010 van de Brigham Young University en de University of North Carolina bevestigde deze overtuiging en concludeerde dat een gezond sociaal leven ook een langer leven bevordert. De analyse van 148 studies op dit onderwerp, die samen betrekking hadden op meer dan 300.000 mensen, leerden dat sterker sociale relaties niet alleen een toename van 50% op overlevingskansen oplevert maar ook dat het effect van sociale relaties groter was op sterfrisico's dan het effect van lichamelijke oefening of het effect van obesitas.
Meditatie kan helpen stress te verminderen en innerlijke rust te ontdekken. 
Afkomstig uit oude Oosterse tradities en religies wordt meditatie geacht te helpen om de geest tot rust en een verhoogd niveau van bewustzijn te brengen, en de mens tot een betere gezondheid en welzijn te leiden. De wetenschap bewijst nu de gezondheidsvoordelen van meditatie. De meest recente studie van een team van wetenschappers van de Harvard Medical School laat zien hoe deze mind-body praktijk de genen(!) kunnen beïnvloeden die stress en het immuunsysteem regelen. Harvard psychiater John Denniger en zijn team gebruikten neuro-imaging en genomics technologie om potentiële fysiologische veranderingen in elke onderzochte persoon nauwkeuriger te meten. Na het observeren van de hogestress individuen bij het volgen van de voorgeschreven yoga en meditatie praktijken in de studie, merkte het team een verbeterde mitochondriale energieproductie, inzet daarvan en veerkracht, welke allemaal helpen om de stress in verband met gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk en onvruchtbaarheid, te verminderen.
Compassie is de sleutel tot een zinvol leven. 
De Tibetaanse boeddhistische traditie omvat een praktijk genaamd metta* of ‘liefdevolle vriendelijkheid’. Uit een studie van Emory University van 2012 blijkt dat empathie-meditatie op basis van dit Tibetaanse model effectief iemands vermogen tot empathie met anderen kan verhogen. 
Uit een andere studie naar 'liefdevolle vriendelijkheid meditatie' uit 2011 blijkt dat, na verloop van tijd, deze praktijk de positieve emoties van deelnemers zodanig verhoogden dat ze een dieper gevoel van mindfulness vonden; van hun doel in het leven, van het netwerk van steun door hen die hen omringen, en van hun gezondheid. Deze componenten hielpen hun algemeen welzijn en hun algemene tevredenheid met het leven te verhogen.
Alles wat je nodig hebt is liefde. (All you need is Love)
Als er één ding is waarover een verscheidenheid van oude Wijsheid tradities het eens zijn is het de waarde van de liefde in het bereiken en vasthouden van een gelukkig, zinvol leven. Een groep onderzoekers van Harvard, met de missie om de ware bron van levensvervulling te ontdekken, voerde een 75-jaar durende studie uit die tot dezelfde conclusie kwam. De Harvard Grant Study, onder leiding van psychiater George Vaillant, volgde de levensloop van 268 mannelijke studenten om de universele vragen van het leven naar groei, ontwikkeling, waarde en doel te beantwoorden. 
Vaillant beschouwt de meest zinvolle conclusie van de studie te zijn dat een gelukkig leven draait om liefdevolle relaties. Hij legt uit dat er twee pijlers van geluk zijn: "De ene is liefde en de andere is het vinden van een manier van omgaan met het leven die niet liefde wegduwt".
_______________________________
Zie ook onder Empathie