7. Vier Niveaus van Mens
Verander dingen nooit door de bestaande realiteit te bestrijden … Om iets te veranderen, bouw een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt.” ~R. Buckminster Fuller
Het simpele nieuwe Hartmens™ model (zie hierna) bestaat uit vier niveaus. Het hoogste (niveau 4) is dat van het hart en dat is bij zowel elk mens als bij ieder ander dier aanwezig, ook dieren en/of mensen die niet (meer) over andere niveaus kunnen beschikken. Elk volgende/hogere niveau vanaf 2 kan van grote invloed zijn op alle niveaus daaronder.
Het Hartmens™ model is ook een neurologisch beter kloppend schema dan uitgebreide breinschema's, en toch simpel, beter gepositioneerd op (alle) vier niveaus en op het overzicht van onderling hiërarchische relaties.
Het Hartmens™ model volgt ook de evolutionaire opdeling van de hersenen in drie 'stappen' zoals arts en Neurowetenschapper Paul D. MacLean in de zestiger jaren van de vorige eeuw propageerde. 
graphic
Zijn model (Triune Brain) is breed bekend geworden mede dankzij Carl Sagan. MacLean is ook de persoon die de naam 'Limbisch Systeem' gaf aan dat deel van de hersenen dat o.a. emoties regelt en in het algemeen nog steeds als 'Limbisch Systeem' aanduid wordt.
Het Hartmens™ model wordt ingevuld met de juiste informatie over de fysieke plaatsen en biologische onderdelen waarmee de vier lagen in het model zijn verbonden. Dat is belangrijk omdat er door veel neurologen op dit moment alleen nog maar over 'het brein' of 'de hersenen' gesproken wordt, terwijl er veel meer neuroverwante biologische plekken zijn die het hele plaatje inderdaad pas écht compleet maken. Verreweg de meeste neurologen en zeker de ‘hersenkundigen’ beginnen (pas) letterlijk in het hoofd van de mens. Daarmee worden enkele cruciale en belangwekkende onderdelen van 'het hele plaatje' gemist. Uiteraard weten we hoe belangrijk de hersenstam en het ruggenmerg zijn in het neurolandschap. Maar het hele lichaam zélf speelt ook een belangrijke rol, zowel in de dynamiek van het geheugen als in het ervaren van stress. Ieder van ons heeft ervaringen daarmee. Inmiddels stapelt ook het wetenschappelijk bewijs zich op dat cellen, in combinatie met zeer bepaalde eiwitten, een grotere rol spelen dan wordt gedacht in het reguleren van cel vernieuwing, inclusief aanpassingen in het DNA. 
Dus niveau 1 is de fysieke mens en omvat in het Hartmens™ model cellen, organen, het lichaam en uiteraard ruggenmerg en hersenstam plus cerebellum (de onderkant van onze hersenen). 
Op de niveau 2, de emotionele mens, benoemt het Hartmens™ model het Limbisch Systeem en sluit daarmee aan op de breed gehanteerde ‘Triune Brain’ indeling van 'het brein'.
Op niveau 3 is de rationele mens; het Bovenbrein. 
Niveau 4, de spirituele mens, is waar de enorme kloof tussen de bestaande mainstream neurowetenschappers en de groeiende groep van hart-brein wetenschappers zich (onder)scheiden. 
graphic
Het Hartmens™ model ruimt juist een grote en zeer belangrijke positie in voor het hart. Niet omdat daar dingen vandaan komen die in het hart 'zitten', maar omdat het hart het medium, letterlijk: het orgaan, het middel blijkt te zijn om in contact te komen met zaken waartoe het programmerende brein niet in staat is. Het hart is het intermedium tussen het biologische, fysieke wezen mens en de 'onstoffelijke mens', de geest, de ziel: het hart legt verband met het conceptueel 'onweetbare (on)bekende'. 
Uit deze indeling is de volgende piramide ontstaan:
graphic
De grenzen tussen de niveaus liggen absoluut niet zo strak. Dagelijks ontdekken we nieuwe en soms grensoverschrijdende zaken. Als overzicht van niveaus in grote lijnen voldoet het Hartmens™ model echter prima.
N.B. De Amygdalae zijn de amandelvormige kernen van neuronen die diep in de temporale kwab onderdeel uitmaken van het Limbisch Systeem en verantwoordelijk zijn voor vijf typische gedragingen (de FFFFF- of VVBFO- reflexen: vechten, vluchten, bevriezen, flauwvallen, overspronggedrag) waarvan vechten en vluchten de twee bekendste zijn. 
N.B.B. Vanuit de neurologie wordt er ook wel met een hersenmodel van vier lagen gewerkt. Dat is een uitbreiding van het oorspronkelijke Triune Brain naar het zogenoemde Quadrune Brain waarbij het bovenbrein is opgedeeld in twee afzonderlijke delen en een aparte rol is weggelegd voor het frontale deel van de hersenen. Er zijn zelfs hersenmodellen die vooral in het frontale deel van de hersenen vermogens positioneren die (in het Hartmens™ model) tot het hart behoren. De nuance is dat delen van de hersenen wel instrumenten; gereedschappen zijn voor Hartzaken, zoals o.a. bij empathie is aan te geven.
Niveau 0 Fundament
graphic
Als verbindingsorgaan tussen de mens en zijn essentie (geest) is de fysieke basis voor de 'hele mens' het hart. Vanuit die basis kunnen de niveaus 1 t/m 3 als perfect gereedschap dienen op de terreinen waarin deze niveaus expert zijn. Het hart is de aarde waarin de volgende niveaus geworteld moeten zijn om een bewuste mens te laten zijn. 
 
Zie verder/ook: