7.4 Niveau 4 Spiritueel
Het Hart-niveau is feitelijk het metafysische  niveau. Met onze identificatie met het hart, en daarmee met de geest, kunnen we vanuit (objectief) bewustzijn gebruikmaken  van ons brein; van alle niveaus onder het hart-niveau. Alleen zo werkt hartelijkheid, menselijkheid, humaniteit, op alle niveaus door. Vanuit niveau 4 zijn de niveaus 1, 2 en 3 ondergeschikt; instrumenten die vanuit een juiste hiërarchie vanaf 4 naar 3 naar 2 naar 1 en vanuit een onderlinge balans tussen deze vier niveaus fundamenteel ander gedrag kunnen vertonen: het gedrag van Hartmensen.
graphic
SLEUTELWOORDEN (bij volledig model - Hartmensen)
Liefde. Empathie. Positiviteit. Vertrouwen. Harmonie. Balans. Verbondenheid. Intuïtie. Acceptatie. Overgave. Compassie.
BALANS op dit niveau en tussen alle niveaus:
Liefhebbend. Teder. Hartelijk. Toegenegen. Warm en toegankelijk. Vredig. Empathisch. Optimistisch. Onbaatzuchtig. Gevoelig.
DISBALANS:
Teleurstelling. Harteloosheid. Intolerantie. Eenzaamheid. Depressie. Kritisch. Jaloezie. Sentimentaliteit. Gevoelens van schuld en onwaardigheid. Kwetsbaarheid.