4.3 Tast: voelen
In bijna elke taal lopen de begrippen voelen (fysiek) en voelen (emotioneel) door elkaar heen, al is het maar omdat we hetzelfde woord gebruiken. Wat we feitelijk zintuiglijk doorkrijgen voor 'gevoel' is (ook hier) aanzienlijk minder, en minder van belang, dan wat wij 'daarbij voelen'; wat ons brein er van maakt.
Een daarop aansluitende benadering van 'voelen' is de door Frans Veldman ontwikkelde therapeutische benadering, gebaseerd op de wetenschappelijke leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven, de haptonomie: "De haptotherapeut beoogt de patiënt zich (meer) bewust te laten zijn van, en beter om te gaan met, het eigen lichamelijk gevoel en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en geestelijk gevoelsleven. Andere doelstellingen omvatten het beter leren omgaan met pijn en doorbreken van de vicieuze cirkel die vaak optreedt bij stress-gerelateerde pijn."
Over het algemeen beperkt ons lichamelijke voelen zich noodzakelijk tot de meer heftige prikkels, vooral omdat wij het grootste deel van ons 'gevoelsorgaan' plegen af te scheiden van de wereld om ons heen, terwijl die afscheiding zelf ons voortdurend stimuleert waardoor wij steeds minder aandacht besteden aan wat we voelen. "Kleding maakt de man (mens)... ongevoeliger".