4.2 Oren: horen
Laat ik beginnen met te melden dat geluid op zichzelf niet bestaat. Ik weet, het is een schok, maar objectief bestaat slechts beweging. Het grote bijkomende voordeel van deze onthulling is dat de filosofische vraag of er geluid klinkt wanneer er een boom valt in een bos terwijl niemand daarvan getuige is meteen maar is beantwoord: nee dus!
Bewegingen resp. trillingen in de lucht worden door het gehoororgaan omgezet in elektrische signalen die door ons brein worden geïnterpreteerd als ... geluid. Daar komt bij dat van alle trillingen in onze omgeving slechts een zeer beperkt deel door ons gehoororgaan kan worden verwerkt, namelijk tussen de 20 Hz. en 20.000 Hz, en alles daaronder (infrageluid) en daarboven (ultrageluid) voor ons 'onhoorbaar' is, vergelijkbaar met de ogen en het visuele spectrum dus.