10.5 Meditatie
Meditatie is een bewuste staat waarin het hart, het brein en het lichaam op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn.
"In meditatie is het niet de bedoeling om u te "concentreren" op de dingen die zich voordoen in het achterhoofd. In plaats daarvan wordt u geacht om te "getuigen" van de dingen die zich voordoen in het achterhoofd. Wat betekent dat nu, getuigen? Het betekent opzij te staan en te observeren, zich bewust worden en te onderzoeken: "Ja, dit is er. Dat is er. Dit gebeurt. Dit is gaande." Dit is zeer belangrijk omdat het de basis legt voor het eigenlijke innerlijke spirituele werk dat de meditatie zal uitlokken. Meditatie is de basis voor diepere spirituele evolutie." ~ Swami Sai Premananda
Er zijn heel veel verschillende vormen van meditatie die echter, als het goed is, de hierboven beschreven kern met elkaar gemeen hebben. Het is mijn overtuiging dat uiteindelijk, net als bij Mindfulness, meditatie niet iets zal zijn dat je doet maar dat wat je doet meditatie zal zijn...