3.1 Extern geschreven programma's
Zoals Immanuel Kant al schreef is een belangrijk kenmerk van de (hoofd)mens "zijn pragmatische aanleg (om andere mensen vakkundig te gebruiken voor zijn doeleinden)". De mens gezien als (slechts) de verzameling van gereedschappen zal als ego zeker al deze gereedschappen inzetten in het gebruik van alles in zijn omgeving, inclusief alle andere mensen, om de doeleinden van het ego te bereiken. Geef de onvolprezen hersenen de gelegenheid en vrijheid dat te doen en het zal gebeuren: het is de enige verklaring voor onze situatie zoals hiervoor beschreven onder ‘Bijsluiter’. Ondertussen is er een grote groep professionele Hoofdmensen die al lang weten dat de hersenen op principieel niveau slechts twee dingen kunnen: #1 gedragsprogramma's schrijven en #2 gedragsprogramma's uitvoeren. Deze hoofdmensen hebben zichzelf zeer bekwaamd in #1 gedragsprogramma's schrijven, maar dan vooral voor andere mensen...
Propaganda, PR, reclame: de kern van deze activiteiten is programma's schrijven voor andermans hersenen om daarmee hun gedrag te programmeren. Doel daarvan is precies wat Immanuel Kant al schreef. Maar ook NLP, is een hulpmiddel om, als dat zo uitkomt, andere mensen precies te laten denken en doen wat wij willen dat ze denken en doen. 
Een voorbeeldje: terwijl ik aan dit boek schrijf speelt op de TV een commercial met de indringende boodschap "durf teder te zijn". De context waarin dit gezegd wordt is... reclame voor chocolade. Milka chocolade om precies te zijn. Ooit eerder koppelde Milka het emotionele woordje teder al aan haar merk (sinds 1901 is Milka 'de tederste chocolade, verwenning...) en nu dus de boodschap dat je teder moet durven zijn, dus mannen die dat durven en vrouwen die dat erg 'metro' fijn vinden, en dan de setting:
graphic
Ja, een romantisch moment tussen twee mensen, met een paarse koe in hun keuken, dat dan weer wel. Het beoogde effect is meervoudig: bij het simpele woordje 'teder' een associatie met het woordje 'Milka' scheppen, verlangen naar tederheid aan Milka chocolade koppelen, het durven teder te zijn te koppelen aan het (door hem voor haar kopen van) Milka chocolade etc. etc. 
Het 'framen' en 'ankeren' van koopprogramma's aan sterke niveau 1, 2 of 3 breintriggers gebeurt de hele dag door en over al onze zintuigen. Zolang mensen zich bewust zijn van het feit dat ze feitelijk gemanipuleerd worden is er niets mis mee: reclamemensen weten gewoon veel meer over de werking van onbewuste hersenen en dat passen ze heel rationeel toe. Zoals in het volgende voorbeeld waarin ik vier plaatjes uit een reclamefilmpje laat zien:
graphic
graphic
graphic
graphic
De boodschap (pay-off) hierbij is "Een Gevoel dat je Nooit Vergeet", en ja, het is natuurlijk een reclamefilmpje voor ... een auto. De Peugeot 208 om precies te zijn. Denkt u hier nog eens wat aandachtiger over na... Of neem een Ziggo-abonnement want zij weten wat je zoekt: "Behoefte aan meer diepte in je leven? Met Ziggo On Demand kijk je vanaf je eigen bank 3D films, zoals Gravity, Thor of Las Vegas! #bekijkhetmaar". Zo simpel kan 'meer diepte in je leven' dus zijn...
In onze wereld van de Hoofdmensen worden we echt de hele dag door gebombardeerd met allerlei van dit soort programmatjes, en die programmatjes werken. Een van de nieuwe ontwikkelingen daarin is Neurensics dat heel concreet de Hoofdmens 'beter programmeert'. Bijvoorbeeld door (in hun eigen woorden op www.neurensics.com) "De werking van radioreclame in het brein. In opdracht van 538 en Mindshare heeft Neurensics 25 proefpersonen, mannen van 20-49 jaar oud en luisteraar van 538, in een MRI-scanner gelegd waarbij ze werden blootgesteld aan radioreclame. De proefpersonen dachten aan een taalonderzoek deel te nemen en kregen een ‘lettertaak’ voorgelegd tijdens de scan. Met een lichte en zware lettertaak is het bewust en onbewust luisteren naar de radio nagebootst. In totaal zijn er 32 verschillende radiocommercials gebruikt met wisselende combinaties van eigenschappen. Hierdoor geven de resultaten ook inzicht in het belang van eigenschappen als humor, sound logo, actie- versus themareclame en visual transfer. Het onderzoek levert een aantal inzichten waarmee adverteerders, radio-exploitanten en mediabureaus een vertaalslag naar de mediaplanning praktijk kunnen maken." Kortom; de techniek van het nog beter programmeren van jouw brein.