6.2 Het 'Hartbrein'
Op dit moment zijn neurocardiologen en veel andere wetenschappers ervan overtuigd dat het hart, dat voortdurend informatie deelt met de hersenen, dus zelf een eigen 'brein' heeft. Volgens Sara Childre, president van het HeartMath Institute, weten we nu dat het hart veel meer informatie naar de hersenen stuurt dan dat het ontvangt, inclusief signalen die de perceptie, de emotionele ervaring en hogere mentale processen (het brein dus) kunnen beïnvloeden. 
Dr. J. Andrew Armour introduceerde de uitdrukking "hartbrein" al in 1991 en kwalificeerde het gecompliceerde zenuw­systeem van het hart als 'klein brein'. 
graphic
De kernactiviteit 'Science of the Heart' van het HeartMath Institute (IHM) toont aan dat het hartbrein, net als het brein, een ingewikkeld netwerk van verschillende soorten neuronen, neurotransmitters, eiwitten en steuncellen omvat. Het Hartbrein kan zelfstandig handelen om te leren, herinneren en gewaar worden (voelen). 
Een van de belangrijkste ontdekkingen die IHM onderzoekers deden over het Hartbrein, dat ze ook wel het intelligente hart noemen, is dat opzettelijk ervaren emoties de informatie die het hart naar de hersenen stuurt kunnen veranderen. Studies van het Institute of HeartMath* hebben aangetoond dat emoties zoals compassie, zorg en liefde, of een in het algemeen positieve staat van gevoel, mensen daadwerkelijk op vele manieren voordelen biedt. Bijvoorbeeld werd in een IHM onderzoek aan honderden deelnemers gevraagd om opzettelijk positieve emoties op te wekken en te ervaren. Het resultaat was dat hun hartritme gelijkmatiger en stabieler werd, in het bijzonder nadat eerder een negatieve emotie was ervaren. Gelijkmatiger en stabieler hartritmes zijn tekenen van coherentie, een psychofysiologische staat waarin onze mentale perceptie, ons intuïtief bewustzijn en onze prestaties in een reeks van activiteiten verbeteren. 
_____________________________________
* Meer informatie over het IHM, hun onderzoeken en ontdekkingen, inclusief publicaties daarover, is te vinden op de website www.heartmath.org